Green Việt Nam

FREE CALL: 024 666 19 336 - 0243 200 93 00 - 0978713889
HOTLINE: 0978 713 889
0 khách hàng, 0% khách hàng hài lòng

Thủ tục tư vấn quan trắc môi trường định kỳ

1. Thế nào là quan trắc môi trường định kỳ

Thủ tục quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần suất quan trắc, vị trí quan trắc và thông số quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo nội dung của đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.


2. Căn cứ thực hiện quan trắc định kỳ                                                                                                  
          - Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.
          - Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
3. Tần suất, thời gian thực hiện quan trắc môi trường định kỳ
          Phụ thuộc vào nội dung được thực hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết môi trường.
4. Nơi nộp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
          - Nộp tại Sở TNMT tỉnh đối với công ty đã thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
          - Nộp tại Phòng TNMT Quận/Huyện đối với các dự án thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
          Ngoài ra, phải nộp thêm bản báo cáo cho các cơ quan quản lý khác ví dụ: khu kinh tế nếu doanh nghiệp nằm trong KCN, khu kinh tế, Ban quản lý KCN.
5. Các bước lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
          B1. Thu thập thông tin về công ty: Quy mô, công suất của công ty? Công ty đã thực hiện lập báo cáo ĐTM hay đề án bảo vệ môi trường chưa? Xin thông tin về các chỉ tiêu công ty yêu cầu cần quan trắc?
          B2. Cho cán bộ nhân viên đến công ty để thực hiện quan trắc môi trường
          B3. Viết báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
          B4. Nộp báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền

Trên đây là các bước hoàn thiện thủ tục quan trắc môi trường định kỳ, Quý khách hàng có thắc mắc vui lòng liên hệ 02432009300/ 0978713889 để được tư vấn miễn phí.

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY HÔM NAY để được tư vấn miễn phí về dịch vụ vệ sinh hiệu quả.

FREE CALL : 024 666 19 336 - 0243 200 93 00 - 0978713889

Dịch vụ

Design by WonderAds