Green Việt Nam

FREE CALL: 024 6293 0038
HOTLINE:
0 khách hàng, 0% khách hàng hài lòng

Một số thủ tục hồ sơ pháp lý môi trường về y tế

           Bệnh viện, phòng khám hay một cơ sở Y Tế với tính chất đặc thù riêng được quan tâm đặc biệt về vấn đề vệ sinh, an toàn nên các công trình xử lý nước thải bảo vệ môi trường hay các hồ sơ pháp lý môi trường luôn là cần thiết kể từ khi bắt đầu đến suốt quá trình hoạt động.

         Quan tiếp xúc với nhiều nhà quản lý, bằng những môi quan hệ Môi trường Green Việt Nam nhận thấy có rất nhiều bệnh viện, phòng khám chưa quan tâm các hồ sơ, thủ tục môi trường mình cần làm những gì?. Vì vậy, Môi trường Green Việt Nam xin gửi đến các thủ tục và hồ sơ môi trường cho y tế cần thiết theo từng giai đoạn.

3 giai đoạn lập hồ sơ môi trường cho y tế.

Các hồ sơ môi trường cho y tế trước xây dựng:

– Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường:

Là hồ sơ môi trường cho y tế đầu tiên mà các cơ sở Y Tế cần phải có. Hồ sơ này được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư.
Chi tiết: Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường

– Xây dựng hệ thống xử lý nước thải: đạt quy chuẩn của QCVN 28/2010/BTNMT
Chi tiết: Phương pháp xử lý nước thải Y Tế

– Bố trí và xây dựng khu vực chứa chất thải Y Tế

Các hồ sơ môi trường cho y tế khi gần hoạt động.

– Thỏa thuận đấu nối:

Các cơ sở Y Tế có công suất xả thải hơn 5 m3 thì phải làm hồ sơ đấu nối và nghiệm thu (Trừ khi xả trực tiếp vào nguồn tiếp nhận như sông, suối…). Đây là điều kiện cần để xin giấy phép xả thải vào nguồn nước cho cơ sở Y Tế

– Giấy phép xả thải:

Tất cả các cơ sở Y Tế có hoạt động thải nước thải đều phải làm hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước. Hồ sơ được thực hiện khi đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, và có thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố. Đây là điều kiện cần thiết để cơ sở xả nước thải ra cống thoát nước của Thành phố một cách hợp pháp.
– Sổ chủ nguồn thải: Áp dụng đối với cơ sở phát sinh lượng chất thải nguy hại lớn hơn 600 kg/năm.
 

Các hồ sơ môi trường cho y tế sau khi đã hoạt động

– Đề án bảo vệ môi trường:

Là 1 hồ sơ môi trường cho y tế mà các cơ sở phải thực hiện nếu đã hoạt động trước 01/04/2015, mà chưa có quyết định phê duyệt ĐTM hay KH BVMT.
Chi tiết: Đề án bảo vệ môi trường

– Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ:

Thực hiện khi cơ sở đã đi vào hoạt động với tần suất báo cáo là 2 lần/năm. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trong y tế được thực hiện theo 2 mẫu:

+ Theo biểu mẫu 1A, thông tư 43/2015/TT-BTNMT, gửi về Sở Tài nguyên Môi trường.

+ Theo phụ lục 1, thông tư 31/2013/TT-BYT, gửi về Sở Y tế.
Chi tiết: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường

– Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Y Tế (Bao gồm cả báo cáo quản lý CTNH):

Báo cáo được lập 1 năm/lần. Nộp cho Sở Y Tế và Sở Tài Nguyên Môi Trường (kể cả cơ sở phát sinh dưới 600 kg/năm).

– Báo cáo xả thải:

Tất cả các cơ sở y tế đều phải lập báo cáo xả thải vào nguồn nước. Báo cáo được thực hiện 1 năm/lần theo mẫu số 36, thông tư 27/2014/TT-BTNMT.

Hãy liên hệ với chúng tôi NGAY HÔM NAY để được tư vấn miễn phí về dịch vụ vệ sinh hiệu quả.

FREE CALL : 024 6293 0038

Dịch vụ

Design by WonderAds